Jazz4kids

Jazz voor kinderen…is dat niet veel te moeilijk? Welnee!!! Jazz gaat over improviseren, samen spelen en creatief zijn met muziek. Dat kunnen kinderen ook!

Jazz4kids wil kinderen op een actieve manier laten kennis maken met jazzmuziek en improvisatie. Jazz4kids ontwikkelt daarom educatieve jazzprojecten voor kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Bij alle projecten ligt de nadruk op plezier, creativiteit, participatie en actief leren: leren door doen!

Jazz4kids is in 2006 ontwikkeld door Suzan Overmeer. Samen met vier professionele muzikanten vormt zij de band Jazz4kids. In november 2006 is Stichting Jazz4kids opgericht om ondersteuning te bieden bij het opzetten van alle projecten.

Kijk voor meer informatie op www.jazz4kids.nl Op deze site vind je alle informatie over Jazz4kids, de concerten, de workshops en natuurlijk de nieuwe ontwikkelingen!Jazz4kids